Bagaimana Net Energy Metering Boleh Menjimatkan Bil Elektrik Anda?

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim telah memperkenalkan beberapa inisiatif solar PV solar untuk menggalakkan pemasangan Tenaga Boleh Baharu di Malaysia (Renewable Energy).

Salah satu isu utama yang diketengahkan oleh industri PV bermual 12 Julai 2018 adalah keperluan untuk menukar konsep Net Energy Metering (NEM, Pemeteran Tenaga Bersih) dari pengebilan tenaga bersih sedia ada kepada pemeteran tenaga bersih yang baru.

Ini akan membantu meningkatkan pulangan pelaburan PV solar di bawah Net Energy Metering (NEM). Berkuatkuasa pada 1 Januari 2019, Pemeteran Tenaga Bersih (NEM) telah dipertingkatkan dengan mengamalkan konsep pemeteran tenaga bersih sebenar dan ini akan membolehkan tenaga solar PV yang dijana berlebihan untuk dieksport kembali ke grid pada kadar”one-on-one”, iaitu kadar import dan eksport yang sama.

Ini bermakna setiap 1kWh yang dieksport ke grid akan diimbangi daripada 1kWh yang digunakan dari grid, bukannya pada “Displaced Cost” seperti sebelumnya.

Secara ringkasnya, Pemeteran Tenaga Bersih (NEM) adalah satu skim yang membolehkan penggunaan sendiri tenaga elektrik yang dihasilkan oleh sistem Solar PV pengguna, sementara pada masa yang sama membolehkan penjualan tenaga berlebihan kepada pemegang lesen pengagihan (TNB) pada 1-kepada-1 diimbangi mengikut tarif pengguna.

Bagaimana Net Energy Metering (NEM) ini boleh mengurangkan bil elektrik pengguna?

SENARIO 1: Kebiasaannya pada waktu pengguna berada di rumah, penggunaan tenaga elektrik adalah lebih dari tenaga yang dijana dari solar PV. Maka penggunaan tenaga elektrik adalah dari tenaga dari TNB dan juga solar.
SENARIO 2: Pada waktu pengguna tidak berada di rumah, maka penggunaan tenaga elektrik adalah sedikit ataupun kurang dari tenaga yang dijana melalui solar PV. Maka tenaga elektrik yang digunakan pada hari tersebut adalah menggunakan tenaga yang dijana dari solar PV.
Net Energy Metering Scenario 3
SENARIO 3: Pada waktu pengguna tidak berada di rumah, maka penggunaan tenaga elektrik adalah amat sedikit ataupun tiada, maka tenaga berlebihan yang dijana akan terus dieksport ke grid TNB.
Net Energy Metering Scenario 4
SENARIO 4: Pada waktu malam, tiada lagi tenaga yang boleh dijana dari solar (matahari), maka 100% tenaga elektrik yang digunakan adalah dari grid TNB.

Apakah Kelebihan Pemasangan Tenaga Solar?

Penjimatan Bil Elektrik – Dengan memasang solar PV, anda dapat menjana kuasa solar anda sendiri membantu anda menjimatkan bil elektrik anda di samping menyumbang kepada alam sekitar melalui penggunaan tenaga hijau.

Sumber Tenaga Boleh Baharu – Tenaga solar bukan sahaja tidak terhad dan lebih bersih, malah tenaga solar adalah sumber tenaga yang lebih lestari yang boleh anda gunakan.

Mesra Alam – Menggunakan solar sebagai sumber tenaga membantu menyelamatkan alam sekitar dengan mengurangkan jejak karbon yang disebabkan oleh penjanaan kuasa konvensional.

Kos Penyelenggaraan Yang Rendah – Setiap peralatan yang kita gunakan kebiasaannya mempunyai jangka hayat dan jaminan produk. Jaminan bagi panel solar adalah sehingga 12 tahun dan 5 tahun bagi inverter.

Sistem Pemantauan – Setiap sistem solar NEM yang dipasang akan mempunyai sistem pemantauan masing-masing. Sistem ini membolehkan kontraktor pemasangan solar dan pengguna sendiri untuk memantau penghasilan tenaga yang dijana melalui sistem solar.

NEM 4kW Residential Terengganu 1
Pemasangan sistem solar NEM 4kW

Ingin menyumbang kepada alam sekitar dan mengurangkan bil elektrik anda?

Hubungi kami di REVOTECH.

Facebook Comments

1 thoughts on “Bagaimana Net Energy Metering Boleh Menjimatkan Bil Elektrik Anda?

  1. Zulkifli Ahmad says:

    Can give rough quotation for a typical double storey terrace house roof. How much it cost and whas t is the roi (return of investment).. roughly.

Comments are closed.